"თილვეი დეველოპმენტი"


საჯარო რეესტრის მიერ ავტორიზებული (ლიცენზირებული)კომპანია
მზად არის გადაჭრას ყველა თქვენი პრობლემა!

მისამართი: თბილისი 0105, სანაპიროსქ. # 2 ა
(უსტიციის სახლის მოპირდაპირედ)

ტელეფონი: 2 30 99 11; 2 30 99 22;
ფაქსი: 2 96 42 21
მობილური ქალაქიდან უფასო:
570 90 42 09
570
 90 42 08
570 90 42 07
მობილური:
579 09 09 08

ელ.ფოსტა: development@tilway.ge
ინტერნეტ-გვერდი: www.tilway.ge

     

TILWAY-აზომვები, ზუსტი  შიდა  და  საკადასტრო  ნახაზებირეგისტაცია

 • ზუსტი საკადასტრო (მიწის) და შიდა აზომვები;
 • დაკვალვა;
 • არსებული უკანონო ნაგებობების დაკანონება–ლეგალიზაცია (ლეგალიზაციის პროექტი);
 • იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადება;
 • უძრავი ქონების გამიჯვნა;
 • წითელი ხაზების დადგენა და კორექტირება;
 • ქონების და ფირმების რეგისტრაცია (საჯარო რეესტრის ავტორიზებული მომხმარებელი);
 • არქიტექტურა (ახალი ნაგებობის, მიშენების, დაშენების);
 • კონსტრუქციული დაგეგმარება;
 • კონსტრუქციული დასკვნა;
 • დასკვნა მდგრადობის შესახებ;
 • გეოლოგიური დასკვნა (გეოლოგია);
 • ისტორიულ–ანალიტიკური კვლევა;
 • ექსტერიერის და ინტერიერის დიზაინი;
 • ტოპო–გეგმარება (ტოპოგრაფია);
 • მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი;
 • სამშენებლო ხარჯთაღრიცხვა;
 • მშენებლობის ნებართვა;
 • მშენებლობა;
 • რემონტი;
 • ნასყიდობის, ჩუქების, იპოთეკის ხელშეკრულების მომზადება, სარდაფის, სხვენის, ავტოფარეხის, რეგისტრაცია, მიწის/შენობის ლეგალიზაცია.   


TILWAY-
არქიტექტურა&პროექტირება

 • არქიტექტურა (ახალინაგებობის, მიშენების, დაშენების);
 • კონსტრუქციული დაგეგმარება;
 • კონსტრუქციული დასკვნა;
 • დასკვნა მდგრადობის შესახებ;
 • გეოლოგიური დასკვნა (გეოლოგია);
 • ისტორიულ–ანალიტიკურიკვლევა;
 • ექსტერიერის და ინტერიერის დიზაინი;
 • არსებული უკანონონაგებობების დაკანონება–ლეგალიზაცია (ლეგალიზაციის პროექტი);
 • იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადება;
 • ზუსტი საკადასტრო (მიწის) და შიდააზომვები;
 • დაკვალვა;
 • უძრავი ქონების გამიჯვნა; (შიდა და მიწის)
 • წითელი ხაზების დადგენა დაკორექტირება;
 • ქონების და ფირმები სრეგისტრაცია (საჯარო რეესტრის ავტორიზებული მომხმარებელი);
 • ტოპო–გეგმარება (ტოპოგრაფია);
 • მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი;
 • სამშენებლო ხარჯთაღრიცხვა;
 • მშენებლობის ნებართვა;
 • მშენებლობა;
 • რემონტი;
 • ნასყიდობის, ჩუქების, იპოთეკის ხელშეკრულების მომზადება, სარდაფის, სხვენის, ავტოფარეხის, რეგისტრაცია, მიწის/შენობის ლეგალიზაცია.


TILWAY  Audit -
საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურება.

 • უფასო ბუღალტრული კონსულტაცია;
 • საბუღალტრო აღრიცხვა;
 • მონაცემების საბუღალტრო პროგრამა ORIS - ში გატარება;
 • ყოველთვიური ბალანსის გამოთვლა;
 • ყოველთვიური საშემოსავლოსა და დღგ–ს ელექტრონული დეკლარაციების შევსება და გადაგზავნა;
 • ყოველწლიური დეკლარაციების მომზადება და გადაგზავნა საგადასახადო ორგანოებში;
 • შესაბამისი კონსულტაცია ყოველთვიურ გადასახადებთან დაკავშირებით.
 • სრული აუდიტორული მომსახურება;
 • იურიდიული კონსულტაცია;
 • საჯარო რეესტრის ავტორიზებული მომხმარებელი.

   CDS © 2014